Girininkaitė V. Emocijų verbalizavimas keliakalbio diskurse. Atvejo analizė: Vytauto Civinskio Dienoraštis (1904-1910). Taikomoji kalbotyra, n. 9, p. 134-148, 8 gruodž. 2017.