Kamandulytė-Merfeldienė L. Sakytinės lietuvių kalbos tekstynas ‒ natūralios vartosenos tyrimų šaltinis. Taikomoji kalbotyra, n. 9, p. 176-198, 16 gruodž. 2017.