Aliūkaitė D. Būdingųjų vilniečių tarties bruožų beieškant: 25–35 metų vilniečių balsių trumpinimo polinkiai. Taikomoji kalbotyra, n. 6, p. 1-33, 7 lapkr. 2014.