Čičirkaitė R. Vilnietiško balsių ilginimo socialinė reikšmė. Moksleivių pasąmoningųjų nuostatų tyrimas. Taikomoji kalbotyra, n. 6, p. 1-30, 7 lapkr. 2014.