Blažienė A. Dvikalbių vaikų rišliojo pasakojimo produktyvumas ir leksinė įvairovė. Taikomoji kalbotyra, n. 7, p. 1-25, 7 lapkr. 2015.