Kazlauskienė V. Prancūzų K2 daiktavardinio junginio aktualioji skaida predikatinėje konstrukcijoje VBE rašto darbuose. Taikomoji kalbotyra, n. 14, p. 39-49, 19 birž. 2020.