Tauraitė V. 2008–2009 m. ekonomikos krizės atspindys žiniasklaidoje ir jo ryšys su realia situacija. Taikomoji kalbotyra, n. 14, p. 50-71, 13 rugpj. 2020.