Žurauskaitė E. Politinių TV debatų specifika: kaip menkinti kito įvaizdį ir didinti savo galią?. Taikomoji kalbotyra, n. 14, p. 82-98, 10 rugs. 2020.