Vaicekauskienė L. Globaliosios anglų kalbos socialinės reikšmės potencialas: ką rodo skirtingų bendruomenių tyrimai?. Taikomoji kalbotyra, n. 14, p. 183-208, 28 gruodž. 2020.