Vaisėtaitė E. Airijos lietuvių gimtosios kalbos žodyno dydis ir atricijos požymiai. Taikomoji kalbotyra, n. 14, p. 116-132, 16 gruodž. 2020.