Girininkaitė V. Kalbų kaita XVIII amžiaus pabaigos Vilniaus universiteto dėstytojų laiškuose. Taikomoji kalbotyra, n. 14, p. 148-163, 28 gruodž. 2020.