Kavaliauskaitė-Vilkinienė Viktorija. 2019. „Mandagumo šnekos Aktai Vaikų Kalboje: Pragmatinės Klaidos Ir įsisavinimas“. Taikomoji Kalbotyra, nr. 12 (birželio), 97-124. https://doi.org/10.15388/TK.2019.17234.