Tauraitė Vilija. 2020. „2008–2009 M. Ekonomikos krizės Atspindys žiniasklaidoje Ir Jo ryšys Su Realia Situacija“. Taikomoji Kalbotyra, nr. 14 (rugpjūčio), 50-71. https://doi.org/10.15388/Taikalbot.2020.14.5.