Kavaliauskaitė-Vilkinienė V. (2019) „Mandagumo šnekos aktai vaikų kalboje: pragmatinės klaidos ir įsisavinimas“, Taikomoji kalbotyra, (12), p. 97-124. doi: 10.15388/TK.2019.17234.