Repeikaitė-Jarmalavičienė D. ir Stasilo M. (2018) „Įvadas“, Taikomoji kalbotyra, (11), p. 1-2. doi: 10.15388/TK.2018.17242.