Pinkevičienė D. (2017) „Mišri kalba darbo aplinkoje: atvejo tyrimas“, Taikomoji kalbotyra, (9), p. 73-108. doi: 10.15388/TK.2017.17448.