Kamandulytė-Merfeldienė L. (2017) „Sakytinės lietuvių kalbos tekstynas ‒ natūralios vartosenos tyrimų šaltinis“, Taikomoji kalbotyra, (9), p. 176-198. doi: 10.15388/TK.2017.17452.