Kazlauskienė V. (2020) „Prancūzų K2 daiktavardinio junginio aktualioji skaida predikatinėje konstrukcijoje VBE rašto darbuose“, Taikomoji kalbotyra, (14), p. 39-49. doi: 10.15388/Taikalbot.2020.14.4.