Tauraitė V. (2020) „2008–2009 m. ekonomikos krizės atspindys žiniasklaidoje ir jo ryšys su realia situacija“, Taikomoji kalbotyra, (14), p. 50-71. doi: 10.15388/Taikalbot.2020.14.5.