Sólyom R. (2020) „Vengriški kokybės užtikrinimo srities terminai naujadarai“, Taikomoji kalbotyra, (14), p. 72-81. doi: 10.15388/Taikalbot.2020.14.6.