Žurauskaitė E. (2020) „Politinių TV debatų specifika: kaip menkinti kito įvaizdį ir didinti savo galią?“, Taikomoji kalbotyra, (14), p. 82-98. doi: 10.15388/Taikalbot.2020.14.7.