Vaicekauskienė L. (2020) „Globaliosios anglų kalbos socialinės reikšmės potencialas: ką rodo skirtingų bendruomenių tyrimai?“, Taikomoji kalbotyra, (14), p. 183-208. doi: 10.15388/Taikalbot.2020.14.13.