Ramonienė M. (2020) „Turinys ir redakcinė kolegija“, Taikomoji kalbotyra, (14), p. 1-4. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/taikomojikalbotyra/article/view/22503 (žiūrėta: 19rugsėjo2021).