[1]
Kavaliauskaitė-Vilkinienė V., „Mandagumo šnekos aktai vaikų kalboje: pragmatinės klaidos ir įsisavinimas“, TK, nr. 12, p. 97-124, birž. 2019.