[1]
Krivickaitė E., „Vaikų taikomos žodžių tarimo paprastinimo strategijos. Eksperimentinis tyrimas“, TK, nr. 9, p. 46-72, geg. 2017.