[1]
Pinkevičienė D., „Mišri kalba darbo aplinkoje: atvejo tyrimas“, TK, nr. 9, p. 73-108, geg. 2017.