[1]
Kamandulytė-Merfeldienė L., „Sakytinės lietuvių kalbos tekstynas ‒ natūralios vartosenos tyrimų šaltinis“, TK, nr. 9, p. 176-198, gruodž. 2017.