[1]
Aliūkaitė D., „Būdingųjų vilniečių tarties bruožų beieškant: 25–35 metų vilniečių balsių trumpinimo polinkiai“, TK, nr. 6, p. 1-33, lapkr. 2014.