[1]
Blažienė A., „Dvikalbių vaikų rišliojo pasakojimo produktyvumas ir leksinė įvairovė“, TK, nr. 7, p. 1-25, lapkr. 2015.