[1]
Kazlauskienė V., „Prancūzų K2 daiktavardinio junginio aktualioji skaida predikatinėje konstrukcijoje VBE rašto darbuose“, TK, nr. 14, p. 39-49, birž. 2020.