[1]
Žurauskaitė E., „Politinių TV debatų specifika: kaip menkinti kito įvaizdį ir didinti savo galią?“, TK, nr. 14, p. 82-98, rugs. 2020.