[1]
Vaicekauskienė L., „Globaliosios anglų kalbos socialinės reikšmės potencialas: ką rodo skirtingų bendruomenių tyrimai?“, TK, nr. 14, p. 183-208, gruodž. 2020.