Kavaliauskaitė-Vilkinienė V. „Mandagumo šnekos Aktai Vaikų Kalboje: Pragmatinės Klaidos Ir įsisavinimas“. Taikomoji Kalbotyra, nr. 12, 2019 m.birželio, p. 97-124, doi:10.15388/TK.2019.17234.