Andriuškevičiūtė K., ir Vilkienė L. „Suaugusio Lietuvio Gimtosios Kalbos žodyno Dydis“. Taikomoji Kalbotyra, nr. 12, 2019 m.lapkričio, p. 154-81, doi:10.15388/TK.2019.17236.