Pinkevičienė D. „Mišri Kalba Darbo Aplinkoje: Atvejo Tyrimas“. Taikomoji Kalbotyra, nr. 9, 2017 m.gegužės, p. 73-108, doi:10.15388/TK.2017.17448.