Girininkaitė V. „Emocijų Verbalizavimas Keliakalbio Diskurse. Atvejo analizė: Vytauto Civinskio Dienoraštis (1904-1910)“. Taikomoji Kalbotyra, nr. 9, 2017 m.gruodžio, p. 134-48, doi:10.15388/TK.2017.17450.