Urbanavičienė J. „Vilniečių Kalbos vardažodžių kirčiavimas: Sinchroninis Saussure’o Ir Fortunatovo dėsnis“. Taikomoji Kalbotyra, nr. 6, 2014 m.lapkričio, p. 1-32, doi:10.15388/TK.2014.17485.