Blažienė A. „Dvikalbių Vaikų rišliojo Pasakojimo Produktyvumas Ir Leksinė įvairovė“. Taikomoji Kalbotyra, nr. 7, 2015 m.lapkričio, p. 1-25, doi:10.15388/TK.2015.17492.