Ramonaitė J. T. „Kaip Tirti Antrosios Kalbos įsisavinimą: Skerspjūvio Metodas“. Taikomoji Kalbotyra, nr. 7, 2015 m.lapkričio, p. 1-21, doi:10.15388/TK.2015.17493.