Kazlauskienė V. „Prancūzų K2 Daiktavardinio Junginio Aktualioji Skaida predikatinėje Konstrukcijoje VBE rašto Darbuose“. Taikomoji Kalbotyra, nr. 14, 2020 m.birželio, p. 39-49, doi:10.15388/Taikalbot.2020.14.4.