Tauraitė V. „2008–2009 M. Ekonomikos krizės Atspindys žiniasklaidoje Ir Jo ryšys Su Realia Situacija“. Taikomoji Kalbotyra, nr. 14, 2020 m.rugpjūčio, p. 50-71, doi:10.15388/Taikalbot.2020.14.5.