Sólyom R. „Vengriški kokybės užtikrinimo Srities Terminai Naujadarai“. Taikomoji Kalbotyra, nr. 14, 2020 m.rugpjūčio, p. 72-81, doi:10.15388/Taikalbot.2020.14.6.