Vaicekauskienė L. „Globaliosios Anglų Kalbos socialinės reikšmės Potencialas: Ką Rodo Skirtingų Bendruomenių Tyrimai?“. Taikomoji Kalbotyra, nr. 14, 2020 m.gruodžio, p. 183-08, doi:10.15388/Taikalbot.2020.14.13.