Girininkaitė V. „Kalbų Kaita XVIII amžiaus Pabaigos Vilniaus Universiteto dėstytojų laiškuose“. Taikomoji Kalbotyra, nr. 14, 2020 m.gruodžio, p. 148-63, doi:10.15388/Taikalbot.2020.14.11.