Ramonaitė J. T. „Ar Galime Pakartoti Tai, Ko Nesakome antrąja Kalba?“. Taikomoji Kalbotyra, nr. 14, 2021 m.sausio, p. 164-82, doi:10.15388/Taikalbot.2020.14.12.