Ramonienė M. „Turinys Ir Redakcinė Kolegija“. Taikomoji Kalbotyra, nr. 14, 2020 m.gruodžio, p. 1-4, https://www.zurnalai.vu.lt/taikomojikalbotyra/article/view/22503.