Kavaliauskaitė-Vilkinienė Viktorija. „Mandagumo šnekos Aktai Vaikų Kalboje: Pragmatinės Klaidos Ir įsisavinimas“. Taikomoji kalbotyra, no. 12 (birželio 21, 2019): 97-124. žiūrėta gruodžio 3, 2022. https://www.zurnalai.vu.lt/taikomojikalbotyra/article/view/17234.