Girininkaitė, Veronika. „Emocijų Verbalizavimas Keliakalbio Diskurse. Atvejo analizė: Vytauto Civinskio Dienoraštis (1904-1910)“. Taikomoji kalbotyra, no. 9 (gruodžio 8, 2017): 134-148. žiūrėta rugsėjo 27, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/taikomojikalbotyra/article/view/17450.