Ramonaitė Jogilė Teresa. „Kaip Tirti Antrosios Kalbos įsisavinimą: Skerspjūvio Metodas“. Taikomoji kalbotyra, no. 7 (lapkričio 7, 2015): 1-21. žiūrėta rugpjūčio 18, 2022. https://www.zurnalai.vu.lt/taikomojikalbotyra/article/view/17493.