Kazlauskienė Vitalija. „Prancūzų K2 Daiktavardinio Junginio Aktualioji Skaida predikatinėje Konstrukcijoje VBE rašto Darbuose“. Taikomoji kalbotyra, no. 14 (birželio 19, 2020): 39-49. žiūrėta rugsėjo 19, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/taikomojikalbotyra/article/view/18415.